Sanseintegration, hvad er det?

Blog post 2

Du er blevet nysgerrig på hvad sanseintegration er, men sanseintegration er en meget kompleks størrelse. Så lad os bruge et eksempel på sanseintegration som de fleste kan sætte sig ind i.

Hvis vi sætter vores hånd på komfuret og pladen er varm, vil vi sanse denne varme i hånden, sende informationen til hjernen hvor den sorteres og sammenholdes med viden om ”hvad er et komfur?”, ”hvad er for varm?”, ”hvad er skadeligt for os?” mm., hvorefter vores hjerne sender signaler til vores muskler i armen og hånden til at trække hånden væk fra pladen så vi ikke brænder os. Dette er en proces der tager millisekunder.

Vi kan definere sanseintegration som følgende:

Sanseintegration er en ubevist proces i hjernen der organiserer det vi sanser. Først udvælger hjernen den sanseinformation der er vigtigt, sammenholder denne information med det vi allerede har lært om verdenen, hvorefter hjernen ”svarer” med en hensigtsmæssig respons. Den hensigtsmæssige respons kan både være med kroppen eller med vores følelser.

Vores hjerne bruger faktisk hele 80% af vores hjernekapacitet på at sortere og organisere information fra vores sanser til hensigtsmæssige reaktioner og det er vores fundament til udvikling, læring og i det hele at være og leve. Det er derfor heller ikke mærkeligt at det kan gå ud over mange dele af vores udvikling, læring og liv hvis der går noget galt med din eller dit barns sanseintegration.

I Pilotskolen er vi optaget af at hjælpe børn, unge og voksne og deres familier med at få deres sanseintegration til at fungere optimalt så man kan udvikle sig, tage læring til sig og leve det liv som I ønsker. Vil du gerne arbejde mere med din eller dit barns sanseintegration, så tag en kig på vores forskellige tilbud under produkter.


  • Moesgårdvej 2C, 8270 Højbjerg

  • CVR 35564721