Vil du være Co-Pilot?

AdobeStock_218731924

Hvad vil det sige at være en Co-Pilot?

En Co-pilot kan også kaldes en andenpilot. Andenpiloten eller Co-piloten sørger for at Piloten kan gøre sit arbejde og styre flyet derhen hvor det er meningen det skal hen. Piloten er i denne sammenhæng jeres barn og I er barnets Co-Pilot. Barnet vil som det vokser op naturligt have brug for os forældre og voksne til at lære at styre sig selv, sin krop og sine reaktioner i mange mange situationer. Men når den udvikling driller eller ikke går som forventet oplever man som voksen omkring barnet, at der bliver ved med fortsat at være et stort behov for ekstern styring af barnet. Så det som barnet selv skulle kunne efter et stykke tid stadig ikke passer sammen med hvad det rent faktisk kan. 


Vi fandt på analogien da vi selv oplevede som forældre hvordan det føltes at have et barn som tydeligvis ikke var i stand til at tage den naturlige styring og som vi blev ved med at skulle hjælpe rigtig meget for at kunne deltage i mange sammenhænge som det normaltvis selv ville ha kunne klare hvis det ikke havde haft udfordringer. 


Når et barn ikke selv kan styre og regulere sig selv og sin krop i forhold til de ting som barnet skal kunne og deltage i i en helt almindelig børne tilværelse, så mærker vi forældre det hurtigt. Vi oplever som forældre, at skulle være barnets styrende enhed en stor del af dagen. Sørge for at tilpasse os og miljøet til barnets udfordringer og grænser. Det falder mange forældre naturligt at indtage den rolle. Er man forældre for første gang kan det synes næsten umuligt, at det skulle kunne være anderledes. 

Når du tager et forældreforløb igennem Pilotskolen klæder vi dig grundigt på til at være dit barns Co-Pilot i alle de situationer hvor barnet har det svært. Du forstår meget bedre hvilke mekanismer som henholdsvis hjælper og forstyrrer dit barns naturlige udvikling. Du går fra at "gå på æggeskaller" til at være på forkant i hverdagen. Du lærer om hvordan du støtter op om barnets basale behov som søvn, spisning, sociale relationer og evnen til at lege og problemløse. Alt sammen på en måde så dit barn slet ikke opdager at det er i fuld gang med en stor udvikling drevet af dig og jeres familie. 

I Pilotskolen forvandler vi verdens bedste forældre til fantastiske Co-Piloter og klæder dem på til at udnytte alle deres ressourcer fuldt ud til glæde for barnet og hele familien. 


  • Moesgårdvej 2C, 8270 Højbjerg

  • CVR 35564721