Glade børn og voksne i december måned. How to?

Guide-til-sociale-arrangementer-i-julen-med-stresset-barn-neurologisk-sensitive-boern-signalstaerke-boern-ADHD-autisme-ergoterapi

Her kommer vi med konkrete råd til hvordan man planlægger at komme godt igennem december måned, uden nærmest maniske børn og totalt stressede forældre. For det er lidt af en kunst.

Vi er langt fra tilhængere af at pakke børn ind i vat og gemme dem væk fra alle stimuli. Men sociale arrangementer skal naturligvis foregå i en balance mellem hvad barnet kan overkomme og hvad der stimulerer, ikke kun deres sanser, men i høj grad også deres sociale væsen.

 For det er så uhyrlig vigtigt at fastholde og bevare sunde sociale relationer til alle de kærlige voksne, som gerne vil være en del af et barns liv. Derfor er kunsten i vores øjne en metode hvorpå I som forældre kan sætte muligheder op for samvær, som samtidig ikke koster alt for meget for det barn, som er i stress eller for jer selv som barnets forældre.

 Der er kommet gang i planlægningen, arrangementerne og ønskerne om at ses her op til jul. Forventningens glæde eller rod til konflikter og dilemmaer? For hvordan forener man familiens og samfundets velmenende ønske om at se os og vores børn, når vi egentlig nogle gange blot har brug for bare at trække stikket og få pusten i weekenden, ovenpå en lang og hård december uge? Og er vi enige om, hvad vi skal deltage i, os voksne imellem altså, ikke altid.

 For os som har børn i familien, som på den ene eller anden måde er mere sårbare overfor skift, forandringer og har brug for længere tid til at lade op og blive klar igen, kan det være noget af en udfordring at stille alles forventninger. Uanset om du er den forælder, som helst bliver hjemme fra arrangementer eller du er den forælder, som bare gerne vil se familien, vennerne og kollegaerne, som I plejer. Ja, så handler det om en balancegang, som alle kan leve med. Særligt det barn I har derhjemme og som endnu ikke kan sige til og fra i forhold til hvad det har behov for.

Her kommer Pilotskolens ”Planlægnings Guide” til en rar (og måske mere hvid) december måned ❄️

I november måned kan det være hjælpsomt at sætte sig ned som forælder og skabe et overblik over hvilke arrangementer, som man kan forestille sig, at I som familie, barnet og I selv hver især, vil blive inviteret til.

 Her kommer et par eksempler. Tag udgangspunkt i de traditioner som I allerede har i familierne og tag herefter stilling til, hvad I vil prioritere i år at deltage i. Har I flere børn, så tag alle børnenes arrangementer med i jeres planlægning og prioritering. Den søster eller bror som godt kan holde til lidt mere, skal naturligvis på samme måde som barnet i stress, have sin egen individuelle plan for december. 

Familien:

Forsøg jer frem med en grov skitse. Den kunne se således ud:

Julehygge hos farmor ca. midt i december, den store julefrokost, anden juledag hos familien i jylland/på sjælland/fyn, juleaften hos Torbens bror/Juleaften hos os (skifter hvert andet år) osv. Osv. og hvor lang listen nu bliver.

Børnehaven: Holder juleklip i starten af december, Lucia i midten af december, osv. De fleste arrangementer kan I spørge om i børnehaven, hvornår de holder enten i børnehaven og kun for børnene og også hvilke arrangementer I er inviteret med til som forældre og søskende.

Skolen: Holder juleklip i første uge af december, julefrokost med samspisning, Klasse arrangement hos.., legegruppe/spisegruppe osv.

 Arbejdspladserne: Begge forældres arbejdsgivere inviterer til julefrokost med familier.

 Sæt jer ned med kalenderen for december, gerne i papirformat eller familiekalenderen, hvis I har sådan en, og gå så i gang med at danne jer et overblik.

 Hvem plejer og hvem har allerede inviteret til komsammen i december måned? Hvor skal I holde jul i år? Overvej også om det fortsat er det rigtige “jule setup” for jer, som I har på det sted, jeres familie er nået til nu? (Ex. Har I mere lyst til og brug for at holde julen hjemme frem for at holde den hos en af jeres forældre nu og dermed slippe for køreturen og have børnenes vante omgivelser tæt på)

 Herefter kommer udvælgelsen af aktiviteter og arrangementer og her er det en god ide at snakke sammen uden børn og gerne en aften hvor I har sat noget tid af til det.

Udvælg få aktiviteter (3-4 styks) som I vil prioritere at lave derhjemme sammen med børnene. Det kan i nogle familier være julebagning, oppyntning af huset, juledekorationer og meget andet fantastisk.

Det vigtigste er at I afsætter god tid til det, I beslutter jer for at prioritere sammen som familie. Med god tid mener vi, at der ikke skal ske mere end en enkelt aktivitet på weekenddage, men gerne i flere timer, hvis jeres barn kan holde til det. Alternativt så læg flere pauser ind.

 Hvad vil I selv gerne deltage i hver især uden for hjemmet? Hvilke familiemedlemmer er det lang tid siden I sidst har set og hvor lang køretur er der til de forskellige?

Prioritering af hvilke familiemedlemmer som I kan/skal nå at se i december. Overvej om I kan ses på et tidspunkt hvor der ikke er alt for mange andre arrangementer i kalenderen. Undgå at arrangementer falder oven i hinanden eller ligger tæt sammen.

 Børn i stress har brug for tid, i endnu højere grad end andre børn, til at komme sig ovenpå et arrangement eller inden et nyt. Derfor undgå så vidt muligt at lægge mere end et enkelt arrangement af gangen i weekenden. Så der også bliver tid til en stille dag derhjemme uden en masse der skal ske og hvor jeres rutiner er de samme som de plejer at være.

Når I har fundet ud af hvilke arrangementer I vil prioritere, er det en god ide at varsle familien på forhånd. Fx. kan I sige at I meget gerne vil deltage i 1 ud af de 3 arrangementer som de har stilt op og at det i år bliver i ex. Annas familie inden jul og i Rasmus´ efter.

Kan I ikke komme udenom at deltage i flere arrangementer end I måske havde tænkt jer og gerne vil komme jeres kære familier i møde, så kan det være hjælpsomt at beskrive rammerne for jeres besøg. Det vil sige, at I fx. siger til dem som holder arrangementet, at I har mulighed for at deltage samlet i tidsrummet 12-14 eller et andet tidsrum som passer ind i jeres barns spise, sove, pause rytme på nuværende tidspunkt. Hvor lang tid I deltager og hvor mange af jer som deltager, kommer helt an på barnets nuværende overskud, som samtidig kan svinge meget fra dag til dag.

Hvis I er usikre på hvor lang tid jeres barn kan holde til et arrangement, så forsøg at tage en gennemsnitlig mængde tid af hvad I forventer barnet kan deltage i. På den måde bliver det en glædelig situation, hvis barnet viser sig at kunne være med i længere tid end forventet. Lav også hjemmefra en aftale om hvem af jer som evt. tager hjem med barnet før tid hvis det bliver nødvendigt.

Husk at børns reaktion på overstimulering meget ofte først kommer i timerne, eller dagene efter en påvirkning. Dette er med til at forklare, hvorfor nogle børn nærmest kravler i gardinerne, eller har et enormt dårligt humør eller mangler overskud dagen eller i dagene efter et arrangement.

Derfor, når du planlægger din og jeres december, så skal julearrangementer ikke fylde så meget, at når I endelig når til jul, at I hverken selv eller jeres barn/børn har overskud til at få en hyggelig aften.

Og måske vigtigst af alt! I år behøver I ikke at sætte rammerne for de næste 20 års jul. Det er måske på tide at minde os selv, hinanden og vores kære familier om, at ligesom de selv bliver ældre og ændrer deres behov, så gør vores børn det samme. Derfor, hvad der er brug for i år, behøver ikke at være det samme, som til næste år eller om bare et par år.

Og, vær kærlige overfor hinanden derhjemme voksne. Vi har ofte stærke traditioner og følelser omkring hvordan julen bliver ALLERBEDST – eller føles mest rigtig, så lyt til hinandens behov og se om der ikke er mulighed for et godt kompromis, så flest mulige i jeres egen lille familie får den jul de håber på. For det handler for mange om forestillingen om en dejlig afslappet og rar jul i familiens skød. Men det kan gøres på rigtig mange måder, heldigvis.

 Hvis vi skal opsummere: 


  1. Ønsker: Hvilke aktiviteter og traditioner vil I gerne prioritere I jeres familie? Hvordan ser jeres ønskejul ud?🎄
  2. Research: Indsamling af viden om kommende arrangementer 🔎
  3. Overblik: skab et overblik over arrangementer - store som små, glem ikke selve juleaften og juledagene 🗓️
  4. Prioritering - hvad vil I gerne, hvad forventes af jer, hvad beslutter I jer for? Nøjes med ét arrangement i samme weekend hvis muligt 🔢
  5. Lav en visuel plan over december med alle dens herligheder og arrangementer.📝
  6. Tag snakken med familien, institutionen, skolen, arbejdspladsen om hvad I kommer til at deltage i, i år og hvor længe på dagen I regner med at kunne deltage. 🗨️
  7. Vær kærlige overfor hinanden i familien og kom godt igennem december sammen. 💝Ved Pilotskolen specialiserer vi os i sanseintegration og ergoterapi for børn, blandt andet neurologisk sensitive børn, viljestærke og signalstærke børn. Vi hjælper børn som let bliver overstimuleret samt børn med stresset nevesystem og diagnoser som ADHD og autisme.

Pilotskolen - børneergoterapi i Aarhus og online.

Læs mere om vores individuelle forløb for forældre her.
  • Moesgårdvej 2C, 8270 Højbjerg

  • CVR 35564721